Ungdomssprog – Københavns Universitet

Forside > Temaer > Ungdomssprog

Ungdomssprog

Der har altid været meget fokus på unge menneskers sprog -  men hvorfor? Når de ældre generationer taler om ungdomssprog, så er det ofte med en negativ holdning, og termen 'korrekthed' indgår ofte: "De unge kan ikke snakke korrekt dansk, deres udtale er dårlig, de bruger andre sprog i en stor smeltedigel; og så bander de!"

Dynamisk sprog

Sproget er en dynamisk størrelse, som er i konstant forvandling, og det er ofte hos den yngre generation, vi kan observere forandringerne. Men taler vores forældre og bedsteforældre så på samme måde? Nej, der er naturligvis også sket meget med sproget mellem de to generationer, og mon ikke der også, dengang bedstefar var ung, fandtes sure gamle mænd med rettelser til vores bedsteforældres ungdomssprog?

Frisprog og voldsomt sprog

John Halse er en af debatørerne i debatten om de unges sprog. Han mener ikke, at de ældre generationer skal finde sig i de unges voldsomme sprog med fornedrende fisse-ord og andre ukvemsord - de skal tale med respekt! Se hans synspunkter og Pia Quists reaktion.

Hvordan taler de unge?

Unges sprog er præget af deres omverden. Unge omgås andre unge, og der kan opstå et gruppesprog med slang og en stil, som i nogle tilfælde kun forstås inden for gruppen. Og dette sprog er en stærk byggesten i deres fælles identitet

Unge er tit bevidste om, at bestemte måder at tale på bliver opfattet upassende af voksne. En pige på Amager skriver i en stil om sprog i hverdagen: 'Religion er det at man snakker pænt/integreret til læreren på ens skole, fordi så viser man på en måde respekt. Man kan jo ikke gå over til sin lærer og sige 'eow hørte du hvad jeg sagde'. (...) Ens venner opfatter det bare som om man kalder på dem, når man siger sådan'.

Mange unges sprog afspejler globaliseringen, og især den udbredte engelsksprogede kultur præger sproget og har bragt os ord om motherfucker, lol og joine. Vi hører også hos mange unge i København, at man anvender ord associeret med for eksempel arabisk og tyrkisk. Når mennesker sidestiller træk associeret med mange forskellige sprog, kalder vi det for polysprogning.