Sprog og identitet – Københavns Universitet

Forside > Temaer > Sprog og identitet

Sprog og identitet 

Hver gang vi kommunikerer med andre, kommunikerer vi ikke kun et indhold, men også en masse information om os selv og om, hvordan vores budskab skal forstås. Nogle former for sproglig variation er vi herrer over og måske endda bevidste om. Andre tænker vi ikke over eller har ikke mulighed for at ændre. Men hver gang vi kommunikerer et budskab, får vi også sagt noget om vores personlige sproglige historie, vores gruppe tilhørsforhold og hvordan vi ønsker at præsentere os selv. Vi udnytter altså at forskellige typer sprog er associeret med forskellige værdier. 

Konstruktion af identitet 

Sprog er med til at konstruere vores identitet. På platforme som Facebook er det selviscenesættende individ bedre stillet end nogensinde. Tænk bare på, hvor stort et indtryk folk kan gøre over telefonen. Selvom du aldrig har set en person, vil du gennem en samtale over telefonen danne dig et billede af personens køn og alder, i første omgang, og siden også meget hurtigt af hans eller hendes type. Vi har alle sprogholdninger, som vi bruger til at kategorisere andre.

Aktivt skabende sprog

Med en skærpet bevidsthed om sprogholdninger kan vi som individer og grupper skabe os en identitet, og sørge for at blive opfattet på en bestemt måde. Sproget er naturligvis ikke det eneste vi "læser" folk ud fra, men det skal ikke undervurderes. Tænk på, hvor mange der f.eks. lægger deres dialekt, når de flytter rundt i landet. Når de gør det, vil de ofte ikke blive betragtet på samme måde, når de vender tilbage. Så er en jyde pludselig blevet en københavner, en københavner fynbo, en lollik bornholmer osv. Malene Monka er blandt dem, som forsker i mobilitet og sprogforandring. Du kan læse avisartikler om Malenes foskningsresultater på Sprogforandringscentrets side om presse - her en en artikel hvad børns sprog kan sige om deres fremtidige mobilitet.

Jeg er en dipel

Jens Normann Jørgensen har undersøgt sproget blandt elever på kostskolen Herlufsholm, og fundet ud af, at de har en særlig sprogvarietet. Han fortæller om det i sprogminuttet på P1. Det specielle ved deres sprog er nogle sammentrækninger af ord, så f.eks. Museumsbygningen bliver til 'Mygningen', og disciple bliver til 'diple'. At skabe et sprog, som er unikt for en bestemt gruppe, skaber en stærk intern identitet, et stærkt 'vi' modsat 'de andre'. Du kan oså læse om herluvianersproget på Sprogblog.