X-lekter – Københavns Universitet

Forside > Temaer > X.lekter

X-lekter

Når vi skal definere sprog, kan vi gøre det ved hjælp af forskellige lekt-begreber. Vi taler for eksempel om dialekter, sociolekter, etnolekter.

Dialekter 

Der er de klassiske eksempler: vestsjællandsk, fynsk, og bornholmsk for at nævne nogle. De lekter kalder vi for dialekter. Dialekter er regionale sprogvariationer og dem hører vi mange af i Danmark, selvom der gennem 1900-tallet er sket det, man kalder en dialektudtynding. Der er altså stadig mange variationer inden for dansk talesprog. 

Lyt til de danske dialekter og lær mere om dialekter på Dialekt.dk

Sociolekter

Sociolekterne er forsøget på at afgrænse sprog associeret med sociale klasser, f.eks. arbejderklasse og middelklasse. Tendensen i sociolekter er, at jo lavere socialklasse man kan siges at tilhøre, jo flere lokale former og ord har man i sit sprog. Ifølge den tankegang vil middelklassen således tale mere ens hen over landet, mens man finder mere sprogvariation i de lavere sociale klasser.

Der er meget mere information om x-lekter at finde på Dialekt.dk