Holdninger – Københavns Universitet

Forside > Temaer > Holdninger

Hvad er sprogholdninger?

Sprogholdninger er vores holdninger til sprog og sproglig forskellighed.

De er forestillinger og vurderinger - ikke bare af talesprog, men også af personen som taler. På den måde er sprogholdninger og stereotyper tæt forbundet.

Bevidste og underbevidste sprogholdninger

Man skelner mellem bevidste og underbevidste sprogholdninger.

De bevidste sprogholdninger undersøges, når informanten er klar over, at det er hans holdninger til sprog der undersøges.

De underbevidste sprogholdninger er sværere at få adgang til. Når forskere på Sprogforandringscentret undersøger ubevidste sprogholdninger, 'maskeres' den egentlige holdningsundersøgelse. Informanten bliver bedt om at lytte til en række stemmer og f.eks. vurdere dem på skalaer: intelligent - uintelligent, flink - ikke flink. På den måde er informanten ikke opmærksom på, at det er holdninger til sproget, der undersøges, men tror, det er noget andet.

Forskeren Tore Kristiansen undersøger blandt andet bevidste og ubevidste sprogholdninger hos unge. Han beder dem om at vurdere sprog (deres lokale dialekt, københavnsk mv.). Fælles for de adspurgte er, at den lokale dialekt bliver vurderet positivt, mens den københavnske vurderes mere negativt. Når de unge udsættes for masketesten, som udtrykker de underbevidste sprogholdninger, dukker et omvendt resultat op. De unge vurderer deres egen måde at tale på, det lokale, mere negativt. Den københavnske dialekt vurderes positivt.

Se interview med Tore Kristiansen på Dialekt.dk

Tal 'pæredansk', hvis du vil score højt.

Det er i hvert fald konklusionen i professor Tore Kristiansens og professor Jens Normann Jørgensens forskning i sprogholdninger.

De som taler 'pæredansk', har dansk som modersmål. Det vil sige, at de har lært sproget af de voksne - typisk mor og far - i hjemmet under opvæksten.

Dansk talt med udenlandsk accent, scorer lavt i de samme undersøgelser. De som taler dansk med accent, 'perkerdansk', har dansk som andetsprog. Det vil sige, at de har lært dansk i Danmark, men ikke i hjemmet under opvæksten.

Læs kronikken af Tore Kristiansen og Jens Normann Jørgensen fra 1998: "Pæredansk og perkerdansk".