Talesprog - a hva'? – Københavns Universitet

Forside > Talesprog - a hva'?

Hvad er talesprog? 

Er talesprog bare rodet skriftsprog? Nej tværtimod, talesprog er noget særligt. Det er nærværende og entusiastisk. Vi kan tale det med store armbevægelser, en stille hvisken eller en ironisk stemmeføring.

Vores identitet er tæt forbundet med talesproget. Det er det primære sprog i vores udvikling, og med det kan vi vise, hvem vi er. Vi kan f.eks. genkende en stemme i telefonen, fordi vi lærer at afkode stemmekvaliteter. Vi genkender hurtigt personer, men også stemninger, følelser, holdninger mm. Det er ikke så let at lyve, når man taler. Ikke så nemt som det er på skrift. 

Studiet af talesprog

I 1900tallet studerede man også talesprog, men det var i laboratoriet eller med fokus på systemet bag. De sidste 20 år er man begyndt at undersøge den spontane tale eller talesprogsinteraktion. Nye teknikker som audio-, video- og databaseret teknik har givet muligheden for fastholde den spontane og flygtige tale. 

Sprogforandringscentret, DGCSS, på Københavns Universitet er et af stederne, hvor talesprog undersøges. 

Du kan også finde mere viden om forskning i talesprog generelt i artiklen: "Nogle perspektiver på talesprogsforskning".

Få fokus på talesproget

Hvornår har du sidst haft talesprog som emne i din undervisning? 

I undervisningen benytter læreren sig af talesprog, mens de studerende lytter (til tale). Men der undervises sjældent i tale. Hvis der gør, handler det oftest om taler, talkshows eller replikker i dramaer. Altså ikke tale i sig selv, men skriftligt bearbejdet tale. Det er nedskrevet før det siges eller manipuleret i en vis grad.

Det behøver ikke være sådan: tag talesproget op f.eks. i opgaver eller i undervisningen. Se talesprogsbutikkens idébank

Styrk din egen mundtlighed 

Ved at undersøge talesprog får du hjælp til at knække koden for mundtlighed i både undervisningen og også andre steder, hvor du gerne vil høres. 

Få mere og interessant ny viden om talesprog i vores temaer